פרויקטים

 

 

  קשב – בנק לאומי – 3000 מ"ר
  משרד הבטחון – 5000 מ"ר
   כ.א.ל – 6000 מ"ר
    פלאפון – 3000 מ"ר
  אינטל חיפה – 2500 מ"ר
  מיקרוסופט מת"ם – 6000 מ"ר
   חברת החשמל – תחנות משנה וכוח – 4000 מ"ר
     בזק – 1000 מ"ר
  י.ב.מ. – פרויקטים שונים – 2000 מ"ר
           צה"ל – חיל האויר – 2000 מ"ר
 

בנק דיסקונט – 200 מ"ר

 

 יד ושם – 150 מ"ר

 

 בז"ן – 300 מ"ר

   הבנק הבינלאומי – 400 מ"ר
 

כנסת ישראל – 400 מ"ר

 

 – 2000 מ"ר

 EMC 

     נבטים – 4500 מ"ר